Contact

Laan Nieuwer Amstel 1
1182 JR Amstelveen
algemeen@matchez.nl

020-3342282 • Amstelveen
085-8770757 • Velsen
036-2001154 • Almere

Volg ons

.
Matchez helpt cliënten bij het verbeteren van hun arbeidsperspectief.
Iedere cliënt is uniek en dit betekent elke keer een andere aanpak, maatwerk dus.

Visie

Matchez is van mening dat ieder mens de mogelijkheid heeft om in zijn of haar eigen levensbehoefte te voorzien.

Hiertoe beschikt iedereen over zijn eigen gaven en talenten. Onze zienswijze bij de begeleiding van cliënten is dat wij uitgaan van de kansen en mogelijkheden en niet van iemands tekortkomingen of beperkingen. Wij gaan uit van de kansen en mogelijkheden die de cliënt heeft om weer een plek op de arbeidsmarkt te bemachtigen

Over ons

Matchez helpt cliënten bij het verbeteren van hun arbeidsperspectief. Iedere cliënt is uniek en dit betekent elke keer een andere aanpak, maatwerk dus. Matchez heeft een uitgebreid pakket van diensten in huis om re-integratietrajecten succesvol uit te voeren. Ons team bestaat uit re-integratiedeskundigen, trajectbegeleiders en jobcoaches.

Matchez heeft samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven, uitzendorganisaties en opleidingsinstituten.

Onze specialisaties

Taal en werk
In de trajecten van Matchez ligt de nadruk op het bemiddelen én intensief begeleiden van haar kandidaten naar werk. De kandidaat krijgt een individuele trajectbegeleider, die hem of haar zal activeren en begeleiden, ondersteunen en te bemiddelen naar werk. Gedurende het traject zal de individuele trajectbegeleider de bevindingen van de kandidaat op het gebied van motivatie, verrichte sollicitatieactiviteiten en medewerking bijhouden. De kandidaat heeft door het grote netwerk aan werkgevers van Matchez, de mogelijkheid om sneller op de arbeidsmarkt in te stromen.
Werk en Participatie Analfabeten en Laaggeletterden
Dit traject is bedoeld om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en participatie te bevorderen. Veelal krijgen deze kandidaten een ontheffing van hun inburgeringstraject. De weg naar de arbeidsmarkt van deze kandidaten verloopt hierna moeizaam.
Ondernemerschap
Matchez biedt begeleiding bij het starten van een eigen onderneming, indien werken in loondienst niet meer mogelijk dan wel niet meer gewenst is. Het ondernemerschap is een goed alternatief om weer in het eigen levensonderhoud te voorzien.
Outplacement
Matchez hanteert de volgende definitie van outplacement: “Het voor rekening nemen van taken van de werkgever, zoals het opvangen, begeleiden en adviseren van werknemers die om wat voor reden dan ook een andere passende werkkring of toekomstbestemming binnen de arbeidsmarkt moeten vinden.''
Trainingen
Kennis vergaren, kennis vergroten en kennis gebruiken is hetgeen waar Matchez in gelooft. Voor het versoepelen van ingangen op de arbeidsmarkt, het vergroten van mogelijkheden en het verwerven en/of behouden van een werkplek biedt Matchez trainingen aan